OŠ Simona Jenka Smlednik

200 letnica osnovne šole v Smledniku

 
 
 

Šolska prehrana

Spoštovani starši!

V izogib neprijetnostim v zvezi z odjavo šolske prehrane vašh otrok, Vas prosimo, da upoštevate 3.člen pogodbe o šolski prehrani, ki ste jo podpisali v mesecu septembru.

 

3.člen

V primeru bolezni ali druge upravičene odsotnosti učenca/ke, morajo starši odjaviti prehrano v računovodstvo po telefonu na številko 01/ 361 93 22, od 8.00 do 10.00 ure,

ali po elektronski pošti racunovodstvo.os-simon-jenko@guest.arnes.si

V primeru odsotnosti računovodkinje se odjava obrokov poda poslovni sekretarki na tel. št. 01/ 361 93 20.

Če je bila odjava prehrane podana do 10.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava za nazaj ni mogoča.

 

Za učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano  razrednik oz.  strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 

 

V primeru, da starši oz. skrbniki ne odjavijo prehrane ali je ne odjavijo pravočasno oz. na napačno (odjava se sporoči izključno v računovodstvo in ne razredniku), se zaračuna polna cena obrokov tudi za čas neprijavljene odsotnosti učenca (9. člen Zakona o šolski prehrani, Ur. l. RS  št. 43/2010). 

Brezplačni učni listi

Brezplačni učni listi za vse razrede osnovne šole na spletni strani http://www.otroci.org/.

Tom telefon za otroke in mladostnike

TOM telefon je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

Prijava na e-obvestila

Naročanje na e-obvestila je trenutno onemogočeno.