PREDAVANJA GA. DUŠICE KUNAVER

Spoštovani!

 

Ga.  Dušica Kunaver je naši šoli ponudila  naslednji predavanji za starše in učence:

1.   TEMELJI ANGLEŠČINE V DVEH ŠOLSKIH URAH OB MAVRIČNI BLIŽNJICI ( za starše in učence),

15. 2. 2018 (četrtek) in  

  3. 4. 2018 (  torek), obakrat od 17.00 – do 18.30.

 

2.   KAKO STARŠI POMAGAMO OTROKU PRI UČENJU ( za starše),

 6. 3. 2018 (torek) in

 8. 5. 2018 (torek), obakrat od 17.00 – 18.30.

 

 

Predavanji toplo priporočamo, saj gre v primeru Dušice Kunaver za predavateljico z izjemnimi izkušnjami in avtorskimi deli, ki jih zna podeliti na izredno zanimiv in poslušalcem primeren način.  Predavanja so brezplačna.

 

Kratka predstavitev predavateljice:

Dušica Kunaver je samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica] poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov.

Njen književni opus danes obsega že več kot 70 del, katera so razdeljena na štiri glavna področja:

 • slovensko ljudsko izročilo
 • alpinizem
 • pedagogika
 • angleščina

Poleg naštetega pa je objavila tudi nekaj 100 člankov v različnih časopisih in revijah.

 

Angleščina

Dušica Kunaver je poenostavila temelje angleške slovnice in poskusila pouk angleščine obogatiti s kulturnim ozadjem obeh jezikov. Tako je poskrbela za prevod slovenskih šeg in pripovedi v angleščino.

 • 1983 POSKUSNO GRADIVO ZA  POUK ANGLEŠČINE ZA 7. raz.(Zavod za šolstvo)
 • 1983 POSKUSNO GRADIVO ZA  POUK ANGLEŠČINE ZA 8.raz. (Zavod za šolstvo)
 • 1988 ERASMUS  LUEGER PREDJAMSKI (DZS)
 • 1988 PETER KLEPEC (DZS)
 • 1988 VILENICA (DZS)

 Zbirka ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI BLIŽNJICI (kot avtorica – samozaložba)

 • 1990 SEDEM STEBROV ANGLEŠČINE NA MISELNIH VZORCIH
 • 1990 KORAK V ANGLO-AMERIŠKI SVET
 • 1991 ANGLEŠČINA ZA VSAKDANJO RABO
 • 1993 ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI BLIŽNJICI – PREGLEDNICA 
 • 1993 SESTAVLJAM ANGLEŠKO IN SLOVENSKO POSLOVNO PISMO
 • 1994 GRAMMAR IN SONGS 
 • 1995 SLOVNICA NA MISELNIH VZORCIH 
 • 1995 ANGLEŠKE BESEDE –NAREDIM JIH SAM 
 • 1995 ANGLEŠKE LEGENDE
 • 1995 AMERIŠKE LJUDSKE PESMI 
 • 1995 ANGLEŠKA SLOVNICA NA ŠOLSKEM ODRU
 • 1998 SLOVENE FOLK TALES 
 • 1998 MAVRIČNE STOPNICE DO ANGLEŠČINE
 • 1999 ANGLEŠKO POSLOVNO PISMO – vzorčni stavki
 • 2000  TEMELJI ANGLEŠČINE OB MISELNIH VZORCIH, PRIPOVEDIH IN PESMIH
 • 2001 MAVRIČNE STOPNICE DO ANGLEŠČINE –VHS (posnela Videoprodukcija Ptuj)
 • 2001 preglednica MAVRIČNA FORMULA – pogojni stavki, sosledica časov, odvisni govor
 • 2001 MAVRIČNA SESTAVLJANKA – didaktična igrača za zgodnje učenje angleščine
 • 2002 MAVRIČNE PESMI V ANGLEŠČINI – CD (priredba Sever Nuhi)
 • 2003 MAVRIČNE VAJE IZ ANGLEŠČINE 
 • 2003 MAVRIČNA ANGLEŠČINA NA GRAFOSKOPU 
 • 2003 MAVRIČNA PIRAMIDA (didaktični pripomoček)
 • 2005 MAVRIČNA ANGLEŠČINA V PREGOVORIH 
 • 2005 GLIMPSE INTO THE HISTORY OF LJUBLJANA 
 • 2006 SLOVENIAN CUSTOMS AND SONGS 
 • 2007  SLOVENIAN FOLK TALES
 • 2007 ANGLEŠKE BESEDE – NAREDIM JIH SAM (dopolnjena izdaja)
 • 2008  UČNI KOMPLET MAVRIČNA ANGLEŠČINA  (7 gradiv)
 • 2009 SONGS IN AMERICAN HISTORY
 • 2009 BLED  in Slovenian Folk Tales  (soavtorica Brigita Lipovšek)

  PEDAGOGIKA

 • 1990 NAŠ ŠOLAR  (Univerzum)
 • 1991 OTROK – DOM – ŠOLA (Zavod za šolstvo)
 • 1992 MLADEMU UČITELJU NA POT  (Zavod za šolstvo)
 • 1993 UČIM SE UČITI  (samozaložba)
 • 1994 MOST DO ANTIKE  (Zavod za šolstvo)
 • 1994 VRABČJA ŠOLA LEPEGA VEDENJA (samozaložba)
 • 1996 Z LEPIM VEDENJEM V LEPŠE ČASE  (Društvo Vilko Mazi)
 • 2008 UČIM SE POUČEVATI  (samozaložba)

 

Nagrade in priznanja

 • Priznanja zavoda za šolstvo in andragoškega centra (2002)
 • Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva za življenjsko delo (1995)

 

Objavil Marko Valenčič 7. 5. 2018