Naravoslovni dan - Logarska dolina

                                       Naravoslovni dan za učence 8. in 9. razreda

                                        Obisk Mozirskega gaja in Logarske doline

 

KDAJ: 23. 4. 2018 ob 6.50 - zbor pred šolo, odhod ob 7.00.   Prosim za točen odhod. Vzemite malico. KOSILA NI.

Prihod: 23. 4. 2018 med 17.00 in 17.30

Cilji naravoslovnega dne:

 • učenci spoznajo naravno in kulturno dediščino Logarske doline in Mozirskega gaja
 • na terenu raziskujejo zgodovinske in naravne spomenike in se orientirajo v naravi
 • učenci po končani ekskurziji izvedejo evalvacijo in oblikujejo poročila v razredu.

 

SPREMLJEVALCI: vodja Anita Jakše, Alenka Kuhar, Vanina Urh in Jasna Maček

 

PRIPOMOČKI:  dodatna malica, beležka in pisalo, voda, primerna obutev in obleka. Telefoni so med ogledi in na avtobusu ugasnjeni, da ne motijo izvedbe ekskurzije. Na terenu možnost slikanja po dogovoru z učitelji.

Vsi stroški ekskurzije bodo obračunani na položnici.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 • vožnja iz Smlednika v Logarsko dolino
 • predstavitev in voden ogled Centra Rinka v Solčavi
 • predstavitev Solčavskega
 • ogled stalne razstave in multimedijske predstavitve »Solčavsko, sprehod v naročje Alp«
 • vodenje po krajinskem parku Logarska dolina in sprehod do slapa Rinka, orientacija
 • vožnja iz Solčave v Mozirje
 • predstavitev in ogled Mozirskega gaja - parka cvetja
 • terensko delo - raziskovanje vodnih živali
 • vožnja proti Smledniku, oblikovanje poročila pri uri geografije.

 

 

NALOGE UČITELJEV:

 • poskrbite za disciplinirano učno okolje
 • ocenite sodelovanje razredov in njihovo pripravljenost na učenje ter disciplino.
 • vodniku oddajte naročilnico

 

 

             Želim vam prijetno ekskurzijo in čim manj zapletov.

 

            Smlednik, 23. 4. 2018                                                                      Program pripravila: Anita Jakše

    

Objavil Alenka Kuhar 17. 4. 2018