OŠ Simona Jenka Smlednik

Vsem želimo

prijetne in varne počitnice

Dobrodelnost

Šolske potrebščine za Madagaskar

 
   
 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/20

V priloženem dokumentu je seznam potrebščin za naslednje šolsko leto. Vstop tukaj.

Obrazci za eSporočila in eRedovalnico Lopolis

Obveščam vas, da so morali pri Logosu zaradi GDPR-ja zamenjati obrazca za eSporočila in eRedovalnico. Obrazce objavljamo na naši spletni strani. V prihodnje se poslužujte teh obrazcov.

eSporočila

eRedovalnica

Zdrava šola

Naša šola je tudi v letošnjem šolskem letu vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Mednarodni projekt Zdrava šola v OŠ Simona Jenka Smlednik aktivno živi. Vanj so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. V šoli izvajamo različne dejavnosti za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa, pogovarjamo se o škodljivosti kajenja ...

Kot zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci šole smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

 

Tom telefon za otroke in mladostnike

TOM telefon je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.