Šolski sklad

Za nami je že več uspešnih projektov, ki bogatijo prostore naše šole in njeno okolico. Skupaj z vami, učenci in donatorji smo na naši šoli v letih 2016/18 prenovili šolsko igrišče, v letu 2018/19 uredili šolske tematske kotičke, v šolskem letu 2019/20 prenovili gospodinjsko učilnico, 2020/21 pa zbirali za šolsko kolesarnico. Ker je bila le ta kasneje odobrena s strani občine skupaj s prizidkom šoli jo bomo po potrebi le dopolnili z dodatnimi enotami (še čakamo na montažo in zaključek del). Trudimo se, da bi bila naša šola in šolski okoliš sodoben in učencem prijazen/všečen prostor zato Vas tudi letos vljudno vabimo, da po svojih zmožnostih, mesečno prispevate sredstva v šolski sklad in s tem pripomorete k raznolikemu, kvalitetnemu, sodobnemu, socialno podprtemu pouku na naši šoli.

V šolskem letu 2021/22 bomo sredstva zbirali za:

  • učence, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin in bi jim radi omogočili udeležbo v ŠVN in na TABORIH,
  • organizacijo in plačilo nekaterih dejavnosti nadarjenih in uspešnejših učencev z njihovo udeležbo na zahtevnejših tekmovanjih (občinskih/državnih), nagradno prireditev ob zaključku bralne značke, izvedbi likovnega projekta nadarjenih učencev na likovnem področju…,
  • drugo, po presoji članov šolskega sklada.

Porabo sredstev odobri komisija članov upravnega odbora in tudi v letošnjem šolskem letu bi sredstva pobirali mesečno (preko položnic), Vas pa prosimo, da izpolnite priloženi obrazec in nam ga vrnete do 24.9.2021, v kolikor se boste odločili za prispevek.

Že v naprej se vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje in Vas toplo pozdravljamo.

Predsednica šolskega sklada

Urška Podgoršek

in ravnatelj OŠ Simona Jenka Smlednik

Marko Valenčič

Smlednik, 6. 9. 2021

You may also like...

Skip to content