Poročilo o dejavnostih, ki so potekale v okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI na naši šoli

ŽIVI ZDRAVO, POTUJ TRAJNOSTNO, se je imenovalo geslo letošnjega ETM, ki smo ga obeležili tudi na naši šoli.

You may also like...

Skip to content