Sprememba odloka

Spremenil se je Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Učenci in dijaki ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ. Če ima učenec/dijak visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena). 

Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev in dijakov v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu. Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci/dijaki v učilnici več kot 15 minut. V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, predlagamo, da se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu. V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, starše oz. zakonite zastopnike obvestimo o novem obdobju vsakodnevnega samotestiranja v šoli.

V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri ≥ 30 % učencih/dijakih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek. Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika se število zaokroži na celo številko (primer: 30 % od 25 učencev v oddelku = 7,5 učencev  je kriterij: 8 učencev).

Ravnatelj: Marko Valenčič

Skip to content