Sprememba Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/22 z dne 4. 3. 2022 je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Spremenjen odlok začne veljati v soboto, 5. 3. 2022.


Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence in dijake ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu.

Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pa nošenje zaščitnih mask, čeprav to v šolah ni obvezno, še
naprej priporoča kot metodo za zmanjševanje verjetnosti prenosa SARS-CoV-2. Pri dejavnostih izven šolskih prostorov še vedno upoštevate ukrepe, ki veljajo na kraju
izvedbe dejavnosti.

Določbe odloka, ki so določale režim za obiskovalce ostajajo enake (gibanje v šolskih prostorih je dovoljeno samo z masko ob upoštevanju ostalih določil, nameščenih na vhodih v šolo).

Vodstvo šole

Skip to content