RAZPIS ZA ODDAJO PONUDB ZA IZVAJANJE ZUNAJŠOLSKIH DEJAVNOSTI Z UČENCI OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK

Na osnovni šoli Simona Jenka Smlednik že vrsto let skušamo našim učencem ponuditi čim bolj raznovrstno, predvsem pa kakovostno ponudbo zunajšolskih dejavnosti. Z mnogimi od zunanjimi izvajalci že dobro sodelujemo, vsekakor pa bi želeli našo ponudbo še izboljšati.

Tudi letos smo se odločili,  da bomo našim učencem že konec tega šolskega leta ponudili možnost izbire zunajšolskih dejavnosti za šolsko leto 2022/23. Tako bi vam kot tudi nam olajšali delo, saj bo vam zgodnejša izbira omogočila lažjo pripravo in načrtovanje izvajanja aktivnosti, učenci pa bodo lahko že kmalu po začetku pouka v šolskem letu 2022/23 začeli obiskovati želene aktivnosti.

Da bi nam to uspelo, potrebujemo vaše sodelovanje. Prosimo vas, da do 11. junija 2022 pošljete vašo ponudbo za izvajanje zunajšolske dejavnosti na naši šoli v šolskem letu 2022/23. Zunajšolske dejavnosti se lahko izvajajo v primernih prostorih v času podaljšanega bivanja, in sicer (odvisno od razreda) med 12.30. in 16.30. uro. Vaša ponudba (naslovljena na naslov šole ali na e-naslov: info@ossjsmlednik.si  ) naj vsebuje natančen opis aktivnosti, potrdila oziroma podroben opis ustrezne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti, način izvajanja aktivnosti (obseg in pogostost izvajanja, predvideno najmanjše število učencev v eni skupini), morebitne prostorske zahteve za izvajanje aktivnosti in ceno na učenca za predviden obseg. Od izbranega izvajalca se pričakuje, da bo konec šolskega leta pripravil in oddal podrobno poročilo o izvedeni zunajšolski dejavnosti. Prav tako se od izvajalca pričakuje, da bo po potrebi in dogovoru predstavil svojo dejavnost v enem od terminov, v skladu z dogovorom z vodstvom šole., ki jih bo organizirala šola.

Prijavnica za najem telovadnice

V upanju, da nam bo skupaj uspelo pripraviti raznoliko in kakovostno ponudbo za naše učence, vas lepo pozdravljamo.

Svet staršev OŠ Simona Jenko Smlednik                             

Ravnatelj

Marko Valenčič

P.S.: Ne pozabite na rok za oddajo ponudbe: 11. junij 2022!

Skip to content