Začetek gradnje krožišča

Obveščamo, da sta Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občina Medvode prisluhnili  pobudam za izboljšanje varnosti na državni cesti ob Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik. V teh dneh bo izbrani izvajalec začel z gradnjo krožišča na mestu sedanjega križišča proti Smledniku in Dragočajni. V času gradnje bo vzpostavljena polovična zapora državne ceste Medvode – Vodice, ki bo urejena s semaforjem ali ročnim usmerjanjem prometa. Dela bodo zaključena spomladi.

Objavo najdete na spletni strani občine Medvode: https://www.medvode.si/objava/564895

Spremeni se tudi režim avtobusnih postaj pri Osnovni šoli Simona Jenka.

Zaradi izvajanja del se bosta ukinili avtobusni postaji pri OŠ Simona Jenka. Za vstop in izstop potnikov se bosta uporabljali avtobusni postaji v Valburgi. O vzpostavitvi zapore in ukinitvi avtobusnih postaj nas bodo pravočasno obvestili.

Skip to content