Šolski koledar

Na podlagi 14. člena Pravilnika o Šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, St. 63/08 in 45/10) izdaja minister za Šolstvo in šport podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve spričeval.

Skip to content