Izbirni predmeti

Spoštovani starši/skrbniki,

program devetletne osnovne šole omogoča učencem, da nekatere vsebine izobraževanja izberejo sami v obliki obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. V skladu z določbami Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 12/96  in spremembe) Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, od 4. do 9. razreda pa tudi neobvezne izbirne predmete.  Za učence 1. razreda izvaja šola pouk neobveznega izbirnega predmeta prvi tuji jezik – angleščina.

Skip to content