Izbirni predmeti

Spoštovani starši/skrbniki,

program devetletne osnovne šole omogoča učencem, da nekatere vsebine izobraževanja izberejo sami v obliki obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. V skladu z določbami Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 12/96  in spremembe) Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, od 4. do 9. razreda pa tudi neobvezne izbirne predmete.  Za učence 1. razreda izvaja šola pouk neobveznega izbirnega predmeta prvi tuji jezik – angleščina.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/24 – predstavitev vsebin:

Obvezni izbirni predmeti

Ansambelska igra

Filozofija za otroke

Genetika

Likovno snovanje I.

Načini prehranjevanja

Nemščina

Odbojka

Poskusi v kemiji

Raziskovanje organizmov v domačem okolju

Retorika

Španščina

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Verstva in etika

Neobvezni izbirni premeti

Francoščina

Nemščina

Računalništvo

Šport 4.r, 5.r, 6.r

Umetnost

Skip to content