Izbirni predmeti

Spoštovani starši/skrbniki,

program devetletne osnovne šole omogoča učencem, da nekatere vsebine izobraževanja izberejo sami v obliki obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. V skladu z določbami Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 12/96  in spremembe) Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, od 4. do 9. razreda pa tudi neobvezne izbirne predmete.  Za učence 1. razreda izvaja šola pouk neobveznega izbirnega predmeta prvi tuji jezik – angleščina.

Obvezni izbirni predmeti

Ansambelska igra

Astronomija – sonce, luna, zemlja

Filozofija za otroke

Gledališki klub

Izbirni predmet – rastline in človek

Likovno snovanje I.

Nemščina

Oblikovanje gradiv – les

Odbojka

Retorika

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Urejanje besedil – računalništvo

Verstva in etika

Neobvezni izbirni premeti

Nemščina

Računalništvo

Šport 4.r, 5.r, 6.r

Tehnika

Umetnost

Skip to content