Prehrana

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v dopoldanskem času zaužije vsaj en obrok. Zato ob 9.15 učencem od 2. do 9. razreda postrežemo z malico, ob kateri jih hkrati navajamo na higieno, bonton pri prehranjevanju in pripadnost skupini. Učenci prvih razredov imajo malico ob 8.40.


Učencem tudi na naravoslovnih, kulturnih, športnih dnevih in ekskurzijah, ko so učenci na terenu, organiziramo šolsko malico.


Učenci, ki so organizirani v oddelkih podaljšanega bivanja, imajo kosilo od 13.00 do 13.40. Ostali učenci  v tem času prihajajo na kosilo v spremstvu dežurnega učitelja.

PRIJAVE / ODJAVE OBROKOV

Stalne prijave in odjave obrokov se javlja v pisni obliki. Obrazce za prijavo oz. preklic prehrane dobite v tajništvu šole ali na šolski spletni strani. Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda v pisni obliki poslovni sekretarki na posebnem obrazcu »Preklic prijave na šolsko prehrano« dostopnim v tajništvu ali šolski spletni strani. V primeru odsotnosti poslovne sekretarke se preklic odda računovodkinji. Preklic prehrane začne veljati najprej z naslednjim dnem po prejemu preklica. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

Učenci, ki potrebujejo kosila le občasno, se morajo naročiti zjutraj v kuhinji za dan, ko želijo kositi. Kupončke za občasna kosila dobijo v tajništvu vsak ponedeljek v času glavnega odmora od 9.15 do 9. 45 ure za cel teden. Občasna kosila se obračunajo enkrat na mesec na položnicah.

V primeru otrokove bolezni ali druge upravičene odsotnosti, morajo starši odjaviti prehrano elektronsko preko portala Lopolis. Portal Lopolis

Prehrano se lahko odjavi od ponedeljka do petka, do 8.00 ure za naslednji dan (9. člen Zakona o šolski prehrani, Ur.l.RS  št. 43/2010). Odjava za nazaj ni mogoča. Za učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano  razrednik oz.  strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 

V primeru, da starši oz. skrbniki ne odjavijo prehrano, se zaračuna polna cena prehrane tudi za čas neprijavljene odsotnosti učenca (9. člen Zakona o šolski prehrani, Ur.l.RS  št. 43/2010). Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.                                         

Skip to content