Projekti

Šola je vključena v številne projekte na šolski, občinski, državni in mednarodni ravni.

Skip to content