Kolesarski izpit

Spoštovani starši!

Ko Vaš otrok opravi kolesarski izpit, to še zdaleč ne pomeni, da zna v resničnih situacijah na cesti in v križiščih vedno pravilno reagirati. Za to so potrebni kilometri vožnje, za kar pa pri pouku prometne vzgoje v osnovni šoli ni ne možnosti, ne časa. Na cestah je vse več in več avtomobilov in s tem se nevarnost za šibkejše v prometu povečuje. Priporočam Vam, da otroka kljub opravljenemu kolesarskemu izpitu nadzorujete in mu dovolite samostojno vožnjo v prometu šele takrat, ko se sami prepričate, da zna pravilno ravnati v različnih prometnih situacijah na cesti.

KOLESARSKI IZPIT JE SESTAVLJEN IZ:

1. TEORETIČNEGA DELA KOLESARSKEGA IZPITA

2. PRAKTIČNEGA DELA KOLESARSKEGA IZPITA: – usposabljanje na prometnem poligonu – vožnja na javnih prometnih površinah

3. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE TEORETIČNEGA ZNANJA – preverjanje teoretičnega znanja (ob računalniku – s pomočjo spletne strani http://www.kolesar.info/ ali ustno v skupini) – ocenjevanja teoretičnega znanja (ob računalniku – s pomočjo spletne strani http://www.kolesar.info/) *z učenci, ki teoretičnega dela ne opravijo, naredimo analizo napak, utrdimo vsebine, ki jim povzročajo težave in jim omogočimo ponovni preizkus. Teoretični del lahko opravljajo največ 3x v določenem šolskem letu. – USPEŠNI UČENCI NADALJUJEJO S TEČAJEM KOLESARSKEGA IZPITA.

Učenci in učenke so dobili uporabniška imena in gesla za dostop do spletne učilnice, kjer lahko opravljajo simulacijo izpita. Število poskusov je neomejeno. V spletno učilnico kolesar se prijavijo na https://skupnost.sio.si/ (klik na prijava v desnem zgornjem delu ekrana), v naslednjem oknu klik na AAI prijava. Ob prvi prijavi na računalniku, je potrebno izbrati domačo organizacijo (vpiše se Osnovna šola Simona Jenka) in izbrati shrani kot privzeto izbiro. Vpiše se  uporabniško ime in geslo, samo ob prvi prijavi je potrebno potrditi zapomni si privolitev. Sistem vas preusmeri v spletne učilnice, kjer je v desnem zgornjem kotu ime učenca, pod zavihkom moji predmeti klik na kolesar in od tu naprej se ravna po navodilih za simulacijo testa.

Skip to content