2020/21

Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21        Učne načrte izbirnih predmetov lahko najdete tukaj.

 

 

Obvezni Izbirni predmet

7.r.

8.r.

9.r.

Izvajalec 

Drugi tuji jezik

Nemščina I

Špela Novljan Potočni

Drugi tuji jezik

Nemščina II

 

 

 

Špela Novljan Potočnik

Drugi tuji jezik

Nemščina III

 

 

Špela Novljan Potočnik

Filozofija za otroke

Etična raziskovanja

 

 

Anita Jakše

Filozofija za otroke

Kritično mišljenje

 

 

Anita Jakše

Verstva in etika (obvezno ponujen)

Verstva in etika I

Gregor Seme

Slovenščina

Gledališki klub

Alenka Štefančič

Retorika (obvezno ponujen)

Retorika

 

 

Helena Pepevnik

Turistična vzgoja

Turistična vzgoja

Andreja Kerč

Računalništvo

Multimedija

    Matjaž Ovsenek
 

Gospodinjstvo

Sodobna priprava hrane

 

Tina Trobec

Šport

Šport za sprostitev

 

 

Stanka Grah

Šport

Šport za zdravje

 

 

Matjaž Ovsenek

Šport

Izbrani šport - odbojka

 

 

Aleš Borčnik

Ansambelska igra

 

Klekljanje                                     

Etnologija 

 

 Načini prehranjevanja                 

       

Neobvezni izbirni predmeti   

Francoščina 

 

 

 

Drugi tuji jezik - nemščina     

 

Umetnost

 

Tehnika

 

Računalništvo

 

Šport

 

 

 

 

 

 

 

 

4.r

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.r.

 

        

 

 √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.r.

 

 

 √

 

 

 

Gregor Seme

 

Mojca Urbas

 

Andreja Kerč

 

Tina Trobec

 

 

 

Mojca Urbas

 

Izvajalec

 

Špela Novljan Potočnik

 

Milan Šorli

 

Milan Šorli

 

Matjaž Ovsenek

 

Stanka Grah

         
         
         
         
         

Obvezni