Razpis izvajanje izvenšolskih dejavnosti

RAZPIS ZA ODDAJO PONUDB ZA IZVAJANJE ZUNAJŠOLSKIH DEJAVNOSTI Z UČENCI OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Na osnovni šoli Simona Jenka Smlednik že vrsto let skušamo našim učencem ponuditi čim bolj raznovrstno, predvsem pa kakovostno ponudbo zunajšolskih dejavnosti. Z mnogimi od zunanjimi izvajalci že dobro sodelujemo, vsekakor pa bi želeli našo ponudbo še izboljšati.

Tudi letos smo se odločili,  da bomo našim učencem že konec tega šolskega leta ponudili možnost izbire zunajšolskih dejavnosti za šolsko leto 2019/20. Tako bi vam kot tudi nam olajšali delo, saj vam bo zgodnejša izbira omogočila lažjo pripravo in načrtovanje izvajanja aktivnosti, učenci pa bodo lahko že kmalu po začetku pouka v šolskem letu 2019/20 začeli obiskovati želene aktivnosti.

Da bi nam to uspelo, potrebujemo vaše sodelovanje. Prosimo vas, da do 20. junija 2019 pošljete vašo ponudbo za izvajanje zunajšolske dejavnosti na naši šoli v šolskem letu 2019/20. Zunajšolske dejavnosti se lahko izvajajo v primernih prostorih v času podaljšanega bivanja, in sicer (odvisno od razreda) med 14.00. in 16.30. uro. Vaša ponudba (naslovljena na naslov šole ali na e-naslov info@ossjsmlednik.si) naj vsebuje natančen opis aktivnosti, potrdila oziroma podroben opis ustrezne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti, način izvajanja aktivnosti (obseg in pogostost izvajanja, predvideno najmanjše število učencev v eni skupini), morebitne prostorske zahteve za izvajanje aktivnosti in ceno na učenca za predviden obseg. Od izbranega izvajalca se pričakuje, da bo konec šolskega leta pripravil in oddal  poročilo o izvedeni zunajšolski dejavnosti. Prav tako se od izvajalca pričakuje, da bo po potrebi in dogovoru predstavil svojo dejavnost prireditvah, ki jih bo organizirala šola.

Ponudnike  bomo obvestili  takoj po izbiri. Z izbranim izvajalcem bomo v začetku septembra sklenili pogodbo o sodelovanju. Predhodne prijave s strani učencev bomo zbrali neposredno po začetku novega šolskega leta, natančen seznam udeležencev dejavnosti pa bomo sporočili v začetku septembra.

V upanju, da nam bo skupaj uspelo pripraviti raznoliko in kakovostno ponudbo za naše učence, vas lepo pozdravljamo.

Cenik in prijavnica se nahajata na naši spletni strani.                      

 

Ravnatelj

Marko Valenčič

 

Objavil Marko Valenčič 12. 6. 2019