Navodila ob nadaljevanju pouka v šoli

V ponedeljek, 1. 6. 2020 se vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Nekaj obvestil in navodil

 

1. Starši morate pred vrnitvijo otroka v šolo izpolniti Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, ki jo najdete tukaj

 

2. Avtobusni prevozi bodo organizirani tako, kot sobili pred epidemijo.

 

3. Vstop v šolo:

1. trada - vhod za razredno stopnjo

 

2. triada - vstop skozi službeni vhod (s strani kjer je športni park),

 

3. triada - vstop skozi  vhod za predmetno stopnjo.

 

4. Podrobnejša higienska navodila so dostopna na obvestilu o vrnitvi učencev v šole, na šolski spletni strani. 

 

5. Splošni higienski ukrepi:

 Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

 Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

 V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznk.

 

6. Učenci bodo ob vrnitvi v šolo 1. šolsko uro ob prihodu v šolo obveščeni o nekoliko drugačni organizaciji dela in življenja na šoli in higienskih ukrepih.

 

7. Urniki JV, pouka in podaljšanega bivanja ostajajo večinoma enaki kot pred epidemijo, kjer je potrebno bomo organizirali varstvo v več skupinah).

 

8. Učenci naj imajo s seboj označeno plastenko z vodo, za starejše od 12 let je priporočena uporaba maske.

 

V kolikor pride do sprememb, vas bomo naknadno obvestili na spletni strani.

 

Objavil Marko Valenčič 29. 5. 2020