Vabilo na predavanje 8. 9. 2020, 17.00

Spoštovani starši Tudi v letošnjem šolskem letu je povsem možno, da bomo prisiljeni uporabiti model poučevanja na daljavo, tako za celo šolo, kot za posamezne razrede ali paralelke. Predavanje je namenjeno vsem staršem, ki bi jim prišla prav pomoč pri pouku na daljavo - v vseh pogledih. Splošno o pouku na daljavo bo govorila ga. Zdenka Govednik, o uporabi IKT tehnologije ( šolskih spletne učilnice) pa g. Matjaž Ovsenek.

Spoštovani starši,

v letošnjem šolskem letu je v času od 23. 3. – 3. 6. potekal pouk na daljavo. Kljub temu, da je bila  šola za nekaj časa zaprta za pouk, to ni pomenilo, da je poučevanje prenehalo, ampak so se učenci v resnici šolali na daljavo s pomočjo navodil in gradiv, ki so jim jih učitelji posredovali. 

Da bi pouk lahko učinkovito in kvalitetno izpeljali, pa je bila bistvena pomoč in udeležba vas, staršev.  Poudarjam, da so tako učenci, kot učitelji, bili izjemno odvisni od udeležbe staršev v učno vzgojnem procesu. Še več, udeležba staršev – ozaveščanje otrok o pomembnosti dela v času pouka na daljavo, pomoč pri navodilih, vzpostavitev kontakta z učitelji in  dnevne delovne rutine, povratna informacija o delu otrok, predvsem pa materialna in čustvena podpora otrokom -  je bila v tem obdobju odločujoča za kvaliteto in uspešnost te oblike poučevanja. 

Vemo, da ste se v času pouka na daljavo soočali z raznovrstnimi problemi, saj ste morali deloma prevzemati vlogo učiteljev. Da bi vam pomagali, vas  zato 8. 9. 2020 (torek)  vabim na predavanje, kjer bi staršem nudili pomoč in podporo pri sodelovanju poučevanja na daljavo, ki se nam obeta mogoče tudi v naslednjem šolskem letu.

Predavanje z delavnico (2 uri) bo šola izvedla  v torek,  8. septembra, ob 17.00 uri v računalniški učilnici. Da bi bilo izobraževanje čim bolj kvalitetno, vas prosim tudi, da  na naslov  mat.ovsenek@gmail.com  ali zdenka.govednik@gmail.com posredujete vsa vprašanja, ki so se vam odprla v tem času in so povezana s poučevanjem na daljavo. 

 
Objavil Marko Valenčič 5. 9. 2020