O šoli

O šoli
Ime

Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smlednik

Ustanovitelj

Občina Medvode

Upravljanje

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole

Strokovni organi šole

Razredničarke in razredniki, učiteljski zbori: 1., 2., 3. triade,

PB, razredni učiteljski zbori, učiteljski zbor

Šolski prostor

Zgradba šole s telovadnico, asfaltna in travnata igrišča,

šolski park z igrali

Skupnost učencev in učenk

Razredne skupnosti tvorijo skupnost učencev in učenk,

njihovi predstavniki pa šolski parlament

Šolski okoliš

Naselja: Moše, Hraše, Valburga, Smlednik, Dragočajna,

Zbilje (delno), Brezovec

Svet staršev

Razredni predstavniki staršev

Svet šole

Predstavniki šole, staršev in občine