Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas in uradne ure
Organizacijska enota Poslovni čas Uradne ure
Šola

6.30 - 16.30

 
Vzgojno izobraževalno delo

7.40 - 14.05, razen ob 9.15 - 9.45 in 13.00 - 13.40

V času individualnih govorilnih ur po urniku.

Skupne govorilne ure (vsak drugi torek v mesecu, 17.00 - 19.00)

Individualne govorilne ure po urniku.

Svetovalno delo

8.00 - 12.00

8.00 - 10.00

Knjižničarsko delo

8.30 - 13.30 v ponedeljek, torek in petek

ponedeljek 8.30 - 13.30
torek 8.30 - 13.30
petek 8.30 - 13.30

Administrativno računovodsko delo

7.00 - 15.00

8.00 - 10.00 in od 12.30 - 13.30

Poslovodstvo

8.00 - 16.00

8.00 - 10.00 in od 12.30 - 13.30