Učitelji na OŠ Simona Jenka

Razred

Razredniki

E pošta

1.a

Petra Arnež (Nataša Majetič)

natasam@ossjsmlednik.si

2.a

Erna Krušnik

ernak@ossjsmlednik.si

2.b

Urša Podgoršek

urskap@ossjsmlednik.si

3.a

Vida Kotnik

vidak@ossjsmlednik.si

3.b

Mateja Jeraj

matejaj@ossjsmlednik.si

4.a

Janja Jošt Rapič

janjaj@ossjsmlednik.si

4.b

Maja Kegl

majak@ossjsmlednik.si

5.a

Tjaša Čebašek, Nikita Vrbnjak

tjasac@ossjsmlednik.si

nikitav@ossjsmlednik.si

5.b

Mateja Ribič

matejar@ossjsmlednik.si

6.a

Andreja Kerč

andrejak@ossjsmlednik.si

6.b

Alenka Kuhar

 

7.a

Marija Zore

mojcaz@ossjsmlednik.si

7.b

Tina Trobec

tinat@ossjsmlednik.si

8.a

Aleš Borčnik

alesb@ossjsmlednik.si

8.b

Alenka Štefančič

alenkas@ossjsmlednik.si

9.a

Helena Pepevnik

helenap@ossjsmlednik.si

9.b

Stanka Grah

stanka.grah@guest.arnes.si

 

 

Predmet

Učitelj

E pošta

slovenščina

Helena Pepevnik, Jasna Maček

jasnam@ossjsmlednik.si

angleščina

Anja Zorman, Alenka Štefančič

anja.zorman@gmail.com

matematika

Marko Valenčič, Marija Zore, Alenka Kuhar

marko.valencic@oguest.arnes.si

fizika

Alenka Kuhar

alenka.kuhar@gmail.com

kemija

Marija Borčnik

marijab@ossjsmlednik.si

biologija

Marija Borčnik, Tina Trobec

 

naravoslovje

Tina Trobec

 

gospodinjstvo

Tina Trobec

 

likovna umetnost

Milan Šorli

milan.sorli@guest.arnes.si

glasbena umetnost

Ema Gortnar, Anja Slokan

aslokan7@gmail.com

tehnika in tehnologija

Marija Zore, Milan Šorli

 

šport

Stanka Grah, Matjaž Ovsenek, Aleš Borčnik

matjazo@ossjsmlednik.si

domovinska vzgoja in etika

Gregor Seme

gregors@ossjsmlednik.si

geografija

Jakše Anita

 

zgodovina

Jakše Anita, Andreja Kerč

anitaj@ossjsmlednik.si  andrejak@ossjsmlednik.si

knjižnica Andreja Kerč  

filozofija-Etična raziskovanja

Jakše Anita

 

filozofija-Kritično mišljenje

Jakše Anita

 

izbrani šport odbojka

Aleš Borčnik

 

šport za zdravje

Matjaž Ovsenek

 

šport za sprostitev

Stanka Grah

 

nemščina

Potočnik Novljan Špela

 

Izb. prvi tuj jezik angleščina

Špela Križaj

spelak@ossjsmlednik.si

francoščina

Mojca Urbas

mojca.urbas@guest.arnes.si

načini prehranjevanja

Tina Trobec

 

sodobna priprava hrane

Tina Trobec

 

turistična vzgoja

Andreja Kerč

 

NIP šport

Stanka Grah

 

NIP računalništvo

Matjaž Ovsenek

 

NIP tehnika

Milan Šorli

 

dodatna strokovna pomoč Jana Brelih Humar, Manca Zgaga janabh@ossjsmlednik.si  manca.zgaga@os-jela-janezica.si

 

Jutranje varstvo

Učitelj

 

Milan Šorli, Marija Zore, Matjaž Ovsenek, Stanka Grah, Janja Jošt Rapič, Zdenka Govednik

Podaljšano bivanje

Alenka Kuhar, Aleš Borčnik, Erna Krušnik, Jasna Maček, Maja Kegl, Mateja Jeraj, Mateja Ribič, Milan Šorli, Nataša Majetič, Petra Arnež, Stanka Grah, Špela Potočnik Novljan, Špela Križaj,Tina Trobec, Tjaša Čebašek, Urša Podgoršek, Vida Kotnik

Organizator informacijskih dejavnosti

Matjaž Ovsenek matjaz.ovsenek@guest.arnes.si   matjazo@ossjsmlednik.si