Vodstvo šole

Vodstvo in kontakti
Vodstvo Druge telefonske številke

Ravnatelj:

Marko Valenčič

Tel.: 01 362 52 51

GSM: 031 305 042

 

Pomočnica ravnatelja:

Marija Borčnik

Tel: 01 362 52 56
 

Poslovna sekretarka:

Emira Rekić

Tel.: 01 362 52 50
 

Računovodkinja:

Tadeja Vrtnik

Tel.: 01 362 52 52
 

Svetovalni delavec:

Gregor Seme

Tel.: 01 362 52 54

Privolitev za uporabo osebnih podatkov pri kontaktu

NUJNO PREBERI

Zbornica 1. triada

Tel.: 01 362 52 53
 

Zbornica 2. in 3. triada

Tel.: 01 362 52 55
 

Knjižnica

Tel.: 01 362 52 57
 

Kuhinja

Tel.: 01 362 52 60
 

Hišnik

Tel.: 01 362 52 59