Vodstvo šole

Vodstvo in kontakti
Vodstvo Druge telefonske številke

Ravnatelj:

Marko Valenčič

Tel.: 01 361 93 21

GSM: 031 305 042
 

Poslovna sekretarka:

Emira Rekić

Tel.: 01 361 93 20
 

Računovodkinja:

Tadeja Vrtnik

Tel.: 01 361 93 22
 

Svetovalni delavec:

Gregor Seme

Tel.: 01 361 93 24

Privolitev za uporabo osebnih podatkov pri kontaktu

NUJNO PREBERI

Zbornica 1. triada

Tel.: 01 361 93 27
 

Zbornica 2. in 3. triada

Tel.: 01 361 93 26
 

Knjižnica

Tel.: 01 361 93 23
 

Kuhinja

Tel.: 01 361 93 25
 

Hišnik

Tel.: 01 361 93 28
 

Fax

Tel.: 01 361 93 20