Zaposleni v OŠ Simona Jenka

Razredniki in učitelji
Razred Učitelj
1.a razred

Križaj Špela

1.b razred Arnež Petra
2.a razred Erna Krušnik
2.b razred Podgoršek Urška
3.a razred Jerina Ana
3.b razred

Jeraj Mateja

4.a razred Vrbnjak Nikita
4.b razred

Jošt Rapič Janja

5.a razred Zupanič Tjaša
5.b razred

Ribič Mateja

6.a razred Keš Blanka
6.b razred Štefančič Alenka
7.a razred Pepevnik Helena
7.b razred Grah Stanka
8. razred Jakše Anita
9. razred Kuhar Alenka
OPB

Majetič Nataša, Kerč Andreja,  Šorli Milan, Ovsenek Matjaž,  Podgoršek Urška, Gortnar EmaErna KrušnikKuhar Alenka, Jerina Ana, Jeraj Mateja, Borčnik Aleš, Nikita Vrbnjak, Janja Jošt Rapič, Zupanič Tjaša, Keš Blanka, Zore Mojca

JV

Jakše Anita, Nataša Majetič, Erna Krušnik, Matjaž Ovsenek, Maček Jasna, Andreja Kerč

Specialno pedagoška pomoč Gortnar Silvija, Zgaga Manca
Športna vzgoja, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, izbirni predmeti računalništvo

Grah Stanka, Ovsenek Matjaž

Matematika

Kuhar Alenka, Valenčič Marko

Fizika

Kuhar Alenka

Kemija, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

Borčnik Marija, Zupanič Tjaša, Borčnik Aleš

Slovenščina

Pepevnik Helena, Maček Jasna

Likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

Šorli Milan

Angleški jezik

Govednik Zdenka, Anja Zorman, Maček Jasna

Nemški jezik (izbirni)

Francoski jezik (izbirni)

Špela Novljan Potočnik

Mojca Urbas

Geografija, zgodovina

Jakše Anita

Glasbena vzgoja, OPZ, MPZ

Gortnar Ema

Svetovalni delavec, državljanska vzgoja in etika

Seme Gregor

Računalništvo, urejanje spletnih strani

Ovsenek Matjaž

Ravnatelj

Valenčič Marko

Tajništvo

Emira Rekić

Računovodstvo Tadeja Vrtnik  
Knjižnica

Kerč Andreja

Hišnik

Novak Igor

Kuharici in kuhar

Bergant Nataša, Kotnik Luka, Kržič Marjeta

Čistilke prostorov

Đurič Nevenka, Hudež Saša, Bajde Janja, Mirjana Arambašić