Zaposleni v OŠ Simona Jenka

Razredniki in učitelji
Razred Učitelj
1.a razred

Erna Krušnik

1.b razred Urša Podgoršek
2.a razred Špela Križaj
2.b razred Janja Jošt Rapič
3.a razred Vida Kotnik
3.b razred

Jeraj Mateja

4.a razred Meta Koželj
4.b razred

Maja Kegl

5.a razred Tjaša Čebašek
5.b razred

Mateja Ribič

6.a razred Mojca Zore
6.b razred Tina Trobec
7.a razred Aleš Borčnik
7.b razred Alenka Štefančič
8.a razred Helena Pepevnik
8.b razred Stanka Grah
9. razred Anita Jakše
OPB

Majetič Nataša,  Šorli Milan,  Podgoršek Urška, Borčnik Aleš, Janja Jošt Rapič, Čebašek Tjaša, Zore Mojca, Špela Križaj, Helena Pepevnik, Tina Trobec, Anja Zorman, Stanka Grah, Mateja Ribič, Vida Kotnik, Ana Vrečar, Alenka Štefančič, Maja Kegl, Meta Koželj, Marija Borčnik

JV

Nataša Majetič, Vida Kotnik, Alenka Štefančič, Matjaž Ovsenek, Andreja Kerč, Milan Šorli, Stanka Grah, Meta Koželj, Maja Kegl, Ana Vrečar

Specialno pedagoška pomoč Jana Brelih Humar, Zgaga Manca, Maja Kos
Športna vzgoja, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, izbirni predmeti računalništvo

Grah Stanka, Borčnik Aleš, Ovsenek Matjaž

Matematika

Vrečar Ana, Valenčič Marko, Mojca Zore

Fizika

Vrečar Ana

Kemija, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

Borčnik Marija, Zupanič Tjaša, Trobec Tina

Slovenščina

Pepevnik Helena, Štefančič Alenka

Likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

Šorli Milan, Zore Mojca

Angleški jezik

Govednik Zdenka, Anja Zorman

Nemški jezik (izbirni)

Francoski jezik (izbirni)

Špela Novljan Potočnik

Mojca Urbas

Geografija, zgodovina

Jakše Anita, Kerč Andreja

Glasbena vzgoja, OPZ, MPZ

Gortnar Ema

Svetovalni delavec, državljanska vzgoja in etika

Seme Gregor

Računalništvo, urejanje spletnih strani

Ovsenek Matjaž

Ravnatelj

Valenčič Marko

Tajništvo

Emira Rekić

Računovodstvo Tadeja Vrtnik  
Knjižnica

Kerč Andreja

Hišnik

Novak Igor

Kuharici in kuhar

Bergant Nataša, Kotnik Luka, Kržič Marjeta

Čistilke prostorov

Đurič Nevenka, Hudež Saša, Kosec Darinka, Mirjana Arambašić,