Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev otrok vseh razredov Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik. Naloge Sveta staršev so naslednje:

  • imenuje predstavnike staršev v Svet Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik
  • imenuje predstavnike v šolskem skladu ter obravnava in predlaga nakup nadstandardne opreme iz sredstev sklada
  • obravnava predloge in pripombe na delovni načrt Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik
  • obravnava predloge in pripombe staršev v zvezi z delovanjem Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik

Cilj Sveta staršev je, da s predlogi in dejanji pomagamo pri izboljšanju kakovosti izobraževanja naših otrok, kvalitetnejši vzgoji ter varnosti otrok v šoli ter na poti do nje.

 

Spletno vsebino "Svet staršev" ureja predsednik sveta staršev.

Lahko nam pišete na  spletno pošto.