Člani Sveta staršev

Predsednik sveta staršev je Leon Stare.