Knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela šole. Namenjena je učencem, učiteljem, vsem zaposlenim v šoli in je primerno založena z leposlovjem in strokovno literaturo, revijami in ostalim gradivom. Izposoja je računalniška, tako da učenci čim hitreje pridejo do želene literature in ostalega gradiva. Vodi jo Andreja Kerč.

Šol. leto 2018/2019

URNIK IZPOSOJE

 

PONEDELJEK            8.30 - 13.00 

TOREK  in SREDA      8.30 - 13.00

ČETRTEK                   8.30 -  13.40

PETEK                        8.30 -  13.00

 

Učenci pri izposoji uporabljajo izkaznice in se držijo knjižničnega reda.
 

Rok izposoje:

 • gradivi si izposodijo za 14 dni
 • knjige za domače branje za 7 dni
 • mlajši si izposodijo največ 3 knjige
 • starejši (od 6.R – 9.R) poljudno
 • izgubljeno ali uničeno knjigo mora izposojevalec nadomestiti z novo
 • konec šolskega leta vsi bralci vrnejo izposojeno gradivo
 • izposojanje med sošolci ni dovoljeno
 • izposoja revij je možna v čitalnici


Poleg izposoje gradiva v knjižnici potekajo še naslednje dejavnosti:

 • izvajanje knjižnično informacijskih znanj,
 • vključevanje v medpredmetne povezave
 • knjižničarski krožek
 • mesečne razstave
 • predstavitev novosti
 • izbiranje naj knjige meseca