Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.


Ob koncu drugega obdobja je NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa za vse učence obvezno.


Ob koncu drugega obdobja se opravlja le v rednem, ob koncu tretjega pa v rednem in naknadnem roku. Naknadnega roka se lahko udeležijo učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti rednega roka; o utemeljenosti teh razlogov odloča ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ.