Šolska športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja in prireditve so nepogrešljiv del dodatne ponudbe vsake šole. Tekmovanja so nadgradnja pouka. Tekmovanja so namenjena tistim učencem, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, kot tudi tistim, ki se s športom ukvarjajo povsem rekreativno. S športnimi tekmovanji se povezuje šola z lokalno skupnostjo, drugimi šolami in športnimi klubi. Vedno in ves čas se spoštuje pravila fair play.