Šolski zvonec

Časovni razpored ur
Ure Pouk Odmori Od – do
predura

7.40 – 8.25

1. odmor

8.25 – 8.30

1. ura

8.30 – 9.15

2. odmor za malico

9.15 – 9.45

2. ura

9.45 – 10.30

3. odmor

10.30 – 10.35

3. ura

10.35 – 11.20

4. odmor

11.20 – 11.25

4. ura

11.25 – 12.10

5. odmor

12.10 – 12.15

5. ura

12.15 – 13.00

6. odmor za kosilo

13.00 – 13.40

6. ura

13.40 – 14.25

7. odmor

14.25 – 14.30

7. ura 14.30 - 15.15